top of page

Privacyverklaring van Yoga Ternat

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Yoga Ternat:

Feitelijke vereniging Yoga Ternat

Gilberte Limbourg

Van Cauwelaertstraat 42 – 1740 Ternat

Yoga.ternat@gmail.com

Telefoon: 0478/40 98 63

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • voor het verwerken van de ledenadministratie;

  • om u te informeren over onze activiteiten;

  • om u te informeren over activiteiten van de Yoga Federatie en andere yogaverenigingen;

  • ifv het gebruik van de zaal en toebehoren van de gemeente.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van de yogavereniging en het geven van yogalessom u te informeren en/of u te antwoorden, in het bijzonder wanneer u een online formulier invult, of naar de verschillende pagina's van onze websites surft.

Op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw identificatiegegevens: naam, geboortedatum, post- en e-mailadres, en telefoonnummer, die u ons bezorgt bij inschrijving.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Wij geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig, enerzijds voor het uitvoeren van onze doelstelling en anderzijds om boekhoudkundige en fiscale redenen.

In overeenstemming met de toepasbare regelgeving en behoudens wettelijke afwijkingen, beschikt u over verschillende rechten, met name:

  • Recht op toegang: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens. 

  • Recht op rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.

  • Recht op gegevenswissing: u kan het wissen van uw persoonsgegevens eisen.

  • Recht op beperking van de verwerking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen indien u uw recht op bezwaar uitoefent.

  • Recht op verzet: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.  

  • Recht op het intrekken van uw toestemming: indien de verwerking van uw persoonsgegevens enkel op uw toestemming berust, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

 

Veiligheid

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde computersystemen en worden vertrouwelijk behandeld.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de feitelijke vereniging Yoga Ternat, kan u rechtstreeks met ons contact opnemen via het contactformulier op onze website of per mail yoga.ternat@gemail.com.

Als u vindt dat de feitelijke vereniging Yoga Ternat uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

(0)2 274 48 00
(0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring.

De feitelijke vereniging Yoga Ternat kan steeds zijn privacyverklaring aanpassen. Dit zal aangekondigd worden op onze website.

Opgemaakt op 1 september 2019

bottom of page